#7dadba 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7dadba由49.02%红色,67.84%绿色和72.94%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为173,蓝色值为186。在CMKY色彩空间中,他由32.8%青色,6.99%品红色,0.0%黄色和27.06%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 49.0
  • G 67.8
  • B 72.9
  RGB 百分比
  • C 32.8
  • M 7.0
  • Y 0.0
  • K 27.1
  CMYK 百分比

#7dadba 颜色转换

#7dadba十进制的RGB值为R:125, G:173, B:186。 CMYK值为C:32.795, M:6.989, Y: 0.0, K: 27.059

RGB 125, 173, 186
百分比 49.02%, 67.84%, 72.94%
十六进制 7dadba
十进制 8236474
二进制 01111101,10101101,10111010
CMYK 32.795, 6.989, 0.0, 27.059
CMYK百分比 33%, 7%, 0%, 27%
CMY 0.51, 0.322, 0.271
CMY百分比 51%, 32%, 27%
HSL 192.79°, 30.65, 60.98
HSV (or HSB) 192.79°, 32.796, 72.94
XYZ 32.262, 37.791, 52.046
xyY 0.264, 0.31, 37.791
CIE-LAB 67.866, -12.711, -11.78
CIE-LUV 67.866, -23.8, -15.886
CIE-LCH/LCHab 67.866, 17.33, 222.823
CIE-LUV/LCHuv 67.866, 28.614, 213.722
Hunter-Lab 61.474, -13.903, -7.165
YIQ 160.13, -32.7801, -6.1064
YUV 160.13, 12.73197, -30.82013
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#7dadba 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7dadba 相似颜色

相似颜色

#7dadba 色度/色彩

至黑
至白

#7dadba 色调

色调变化

#7dadba HTML/CSS代码

#7dadba 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7dadba.

<span style="color:#7dadba;">文本</span>
#7dadba 背景颜色

此段背景颜色为 #7dadba.

<p style="background-color:#7dadba;">文本</p>
#7dadba 边框颜色

这个边框颜色为 #7dadba.

<div style="border:1px solid #7dadba;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7dadba;}
.background {background-color:#7dadba;}
.border {border:1px solid #7dadba;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉