#aaa8aa 颜色信息

在RGB颜色空间中,#aaa8aa由66.67%红色,65.88%绿色和66.67%蓝色组成,十进制红色值为170,绿色值为168,蓝色值为170。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.18%品红色,0.0%黄色和33.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 66.7
  • G 65.9
  • B 66.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.2
  • Y 0.0
  • K 33.3
  CMYK 百分比

#aaa8aa 颜色转换

#aaa8aa十进制的RGB值为R:170, G:168, B:170。 CMYK值为C:0.0, M:1.177, Y: 0.0, K: 33.333

RGB 170, 168, 170
百分比 66.67%, 65.88%, 66.67%
十六进制 aaa8aa
十进制 11184298
二进制 10101010,10101000,10101010
CMYK 0.0, 1.177, 0.0, 33.333
CMYK百分比 0%, 1%, 0%, 33%
CMY 0.333, 0.341, 0.333
CMY百分比 33%, 34%, 33%
HSL 300.0°, 1.16, 66.27
HSV (or HSB) 300.0°, 1.176, 66.67
XYZ 37.835, 39.454, 43.65
xyY 0.313, 0.326, 39.454
CIE-LAB 69.078, 1.09, -0.784
CIE-LUV 69.078, 1.02, -1.334
CIE-LCH/LCHab 69.078, 1.343, 324.278
CIE-LUV/LCHuv 69.078, 1.68, 307.411
Hunter-Lab 62.812, -2.403, 2.766
YIQ 168.826, 0.5492, 1.0454
YUV 168.826, 0.57942, 1.02998
网页安全色 #999999
颜色名称

#aaa8aa 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#aaa8aa 相似颜色

相似颜色

#aaa8aa 色度/色彩

至黑
至白

#aaa8aa 色调

色调变化

#aaa8aa HTML/CSS代码

#aaa8aa 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #aaa8aa.

<span style="color:#aaa8aa;">文本</span>
#aaa8aa 背景颜色

此段背景颜色为 #aaa8aa.

<p style="background-color:#aaa8aa;">文本</p>
#aaa8aa 边框颜色

这个边框颜色为 #aaa8aa.

<div style="border:1px solid #aaa8aa;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#aaa8aa;}
.background {background-color:#aaa8aa;}
.border {border:1px solid #aaa8aa;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉