#aaa9aa 颜色信息

在RGB颜色空间中,#aaa9aa由66.67%红色,66.27%绿色和66.67%蓝色组成,十进制红色值为170,绿色值为169,蓝色值为170。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.59%品红色,0.0%黄色和33.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 66.7
  • G 66.3
  • B 66.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.6
  • Y 0.0
  • K 33.3
  CMYK 百分比

#aaa9aa 颜色转换

#aaa9aa十进制的RGB值为R:170, G:169, B:170。 CMYK值为C:0.0, M:0.588, Y: 0.0, K: 33.333

RGB 170, 169, 170
百分比 66.67%, 66.27%, 66.67%
十六进制 aaa9aa
十进制 11184554
二进制 10101010,10101001,10101010
CMYK 0.0, 0.588, 0.0, 33.333
CMYK百分比 0%, 1%, 0%, 33%
CMY 0.333, 0.337, 0.333
CMY百分比 33%, 34%, 33%
HSL 300.0°, 0.58, 66.47
HSV (or HSB) 300.0°, 0.588, 66.67
XYZ 38.02, 39.824, 43.712
xyY 0.313, 0.328, 39.824
CIE-LAB 69.345, 0.544, -0.395
CIE-LUV 69.345, 0.507, -0.671
CIE-LCH/LCHab 69.345, 0.672, 324.019
CIE-LUV/LCHuv 69.345, 0.841, 307.102
Hunter-Lab 63.106, -2.895, 3.106
YIQ 169.413, 0.2746, 0.5227
YUV 169.413, 0.29056, 0.51499
网页安全色 #999999
颜色名称

#aaa9aa 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#aaa9aa 相似颜色

相似颜色

#aaa9aa 色度/色彩

至黑
至白

#aaa9aa 色调

色调变化

#aaa9aa HTML/CSS代码

#aaa9aa 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #aaa9aa.

<span style="color:#aaa9aa;">文本</span>
#aaa9aa 背景颜色

此段背景颜色为 #aaa9aa.

<p style="background-color:#aaa9aa;">文本</p>
#aaa9aa 边框颜色

这个边框颜色为 #aaa9aa.

<div style="border:1px solid #aaa9aa;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#aaa9aa;}
.background {background-color:#aaa9aa;}
.border {border:1px solid #aaa9aa;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉