#aaaaaa 颜色信息

在RGB颜色空间中,#aaaaaa由66.67%红色,66.67%绿色和66.67%蓝色组成,十进制红色值为170,绿色值为170,蓝色值为170。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和33.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R66.7
  • G66.7
  • B66.7
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K33.3
  CMYK 百分比

#aaaaaa 颜色转换

#aaaaaa十进制的RGB值为R:170, G:170, B:170。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 33.333

RGB170, 170, 170
百分比66.67%, 66.67%, 66.67%
十六进制aaaaaa
十进制11184810
二进制10101010,10101010,10101010
CMYK0.0, 0.0, 0.0, 33.333
CMYK百分比0%, 0%, 0%, 33%
CMY0.333, 0.333, 0.333
CMY百分比33%, 33%, 33%
HSL0.0°, 0.0, 66.67
HSV (or HSB)0.0°, 0.0, 66.67
XYZ38.207, 40.198, 43.774
xyY0.313, 0.329, 40.198
CIE-LAB69.61, 0, -0.006
CIE-LUV69.61, -0.004, -0.009
CIE-LCH/LCHab69.61, 0.006, 266.929
CIE-LUV/LCHuv69.61, 0.01, 244.541
Hunter-Lab63.402, -3.387, 3.446
YIQ170, 0, 0
YUV170, 0.0017, 0
网页安全色#999999
颜色名称

#aaaaaa 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#aaaaaa 相似颜色

相似颜色

#aaaaaa 色度/色彩

至黑
至白

#aaaaaa 色调

色调变化

#aaaaaa HTML/CSS代码

#aaaaaa 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #aaaaaa.

<span style="color:#aaaaaa;">文本</span>
#aaaaaa 背景颜色

此段背景颜色为 #aaaaaa.

<p style="background-color:#aaaaaa;">文本</p>
#aaaaaa 边框颜色

这个边框颜色为 #aaaaaa.

<div style="border:1px solid #aaaaaa;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#aaaaaa;}
.background {background-color:#aaaaaa;}
.border {border:1px solid #aaaaaa;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉