#aaaada 颜色信息

在RGB颜色空间中,#aaaada由66.67%红色,66.67%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为170,绿色值为170,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由22.02%青色,22.02%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9999cc

  • R 66.7
  • G 66.7
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 22.0
  • M 22.0
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#aaaada 颜色转换

#aaaada十进制的RGB值为R:170, G:170, B:218。 CMYK值为C:22.018, M:22.018, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 170, 170, 218
百分比 66.67%, 66.67%, 85.49%
十六进制 aaaada
十进制 11184858
二进制 10101010,10101010,11011010
CMYK 22.018, 22.018, 0.0, 14.51
CMYK百分比 22%, 22%, 0%, 15%
CMY 0.333, 0.333, 0.145
CMY百分比 33%, 33%, 15%
HSL 240.0°, 39.34, 76.08
HSV (or HSB) 240.0°, 22.017999999999997, 85.49
XYZ 43.605, 42.357, 72.204
xyY 0.276, 0.268, 42.357
CIE-LAB 71.117, 10.126, -24.206
CIE-LUV 71.117, -2.85, -39.45
CIE-LCH/LCHab 71.117, 26.238, 292.701
CIE-LUV/LCHuv 71.117, 39.553, 265.868
Hunter-Lab 65.082, 5.7, -20.221
YIQ 175.472, -15.4224, 14.9376
YUV 175.472, 20.9297, -4.80048
网页安全色 #9999cc
颜色名称

#aaaada 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#aaaada 相似颜色

相似颜色

#aaaada 色度/色彩

至黑
至白

#aaaada 色调

色调变化

#aaaada HTML/CSS代码

#aaaada 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #aaaada.

<span style="color:#aaaada;">文本</span>
#aaaada 背景颜色

此段背景颜色为 #aaaada.

<p style="background-color:#aaaada;">文本</p>
#aaaada 边框颜色

这个边框颜色为 #aaaada.

<div style="border:1px solid #aaaada;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#aaaada;}
.background {background-color:#aaaada;}
.border {border:1px solid #aaaada;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉